Współpraca z KS Orzyc Chorzele na medal.

Przedstawiciele KS Orzyc odwiedzili burmistrz Beatę Szczepankowska.

Z miłą wizytą u burmistrz Beaty Szczepankowskiej byli dziś prezes KS Orzyc Chorzele Maciej Wierzbicki i wiceprezes Tadeusz Tyjewski. Burmistrz otrzymała piękny Klubowy szalik i dedykowany kubek.

Współpraca burmistrz Beaty Szczepankowskiej z KS Orzyc Chorzele jest modelowa. Zarówno burmistrz ze swoimi współpracownikami, jak też władze i społeczność Klubu rozumieją się bardzo dobrze, idą w jednym kierun­ku, i wspierają w działaniach.

Gmina wspiera Klub finansowo i organizacyjnie, jednocześnie starając się sukcesywnie ulepszać warunki bazowe.

Władze i społeczność Klubu odwzajemniają się bardzo dobrymi działaniami na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i całej lokalnej wspólnoty.

Przedstawiciele KS Orzyc Chorzele odwiedzili burmistrz.
Spotkanie z KS Orzyc
214

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność