Powstał punkt solarny oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzęga Nadbory

lampa solarna
W dniu 28.04.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa punktu solarnego oświetlenia ulicznego na działce nr 31 w miejscowości Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z przygotowanym projektem architektoniczno-budowlanym, który obejmował:
  • montaż i postawienie na fundamencie umieszczonym w wykopie ziemnym słupa stalowego ocynkowanego o wysokości 7 m,
  • montaż mocowania solara, wysięgnika oprawy 1,5 m oraz oprawy LED 60W,
  • montaż 2 szt. baterii słonecznych, skrzynki na akumulator, 2 szt. żelowych akumulatorów 12V wraz z niezbędnym kontrolerem ładowania oraz osprzętem odgromowym,
  • przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji uziemiającej.
Koszt całkowity inwestycji: 21 803,00 zł brutto
Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy.
195

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność