Trwają kolejne inwestycje na terenie Miasta i Gminy Chorzele w ramach zrównoważonego rozwoju całej Gminy i poprawy komfortu życia mieszkańców.
W ostatnim czasie dowieszono 3 oprawy oświetlenia ulicznego LED o mocy 40W wraz z niezbędnym osprzętem na ulicy Cmentarnej oraz 2 oprawy oświetlenia ulicznego LED o mocy 40W wraz z niezbędnym osprzętem w sołectwie Dąbrówka Ostrowska: 1 oprawa w miejscowości Bobry oraz 1 oprawa w miejscowości Rapaty Żachy.
Koszt całkowity zadania obejmującego ul. Cmentarną wniósł 3 202,20 zł brutto, natomiast koszt zadania wykonanego na terenie sołectwa Dąbrówka Ostrowska – 2 134,80 zł brutto. Obydwa zadania zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy.
Działamy dla Was dalej!
104

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność