Złożone tylko w ostatnim czasie wnioski o dofinansowanie inwestycji i działań na rzecz mieszkańców:

 • Gmina Chorzele złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Budowa stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie” na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 219 582,56 zł. Kwota dofinansowania 219 582,56 zł.
 • Gmina Chorzele złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Nasadzenia zieleni na terenie miasta i gminy Chorzele” w ramach naboru MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024. (całkowity koszt zadania 199 680,00 zł, dofinansowanie 139 776,00 zł).
 • Gmina Chorzele złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. :,,Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budki”. Szacunkowa całkowita wartość kosztów kwalifikowanych realizacji zadania wynosi 250 000,00 zł, wnioskowana wysokość pomocy finansowej z budżetu Województwa wynosi 200 000,00 zł.
 • Gmina Chorzele złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację kontroli antysmogowych na terenie miasta i gminy Chorzele w 2024 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania to 107 194,50 zł brutto, wnioskowana wysokość pomocy finansowej z budżetu Województwa na realizację zadania wynosi 80 395 zł brutto.
 • Gmina Chorzele złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ,,Mazowsze dla czystego powietrza” na wykonanie opracowania – analizy problemu ubóstwa energetycznego na terenie miasta i gminy Chorzele. Szacunkowa całkowita wartość zadania to 48 073,67 zł brutto, wnioskowana wysokość pomocy finansowej z budżetu Województwa na realizację zadania wynosi 36 055 zł brutto. Posiadanie analizy ubóstwa energetycznego pozwoli na identyfikację potrzeb inwestycyjnych osób ubogich energetycznie w zakresie wymiany źródeł ciepła i wykonania termomodernizacji budynków w celu skierowania do tych osób instrumentów wsparcia z programów krajowych w kolejnych latach.
 • Gmina Chorzele złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Chorzele”. Szacunkowa całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 39 575,00 zł, wnioskowana pomoc finansowa wynosi 19 787,00zł.
 • We współpracy ze Stowarzyszeniem Energie Cities w dniu 16.11.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu LIFE 2023. Nabór został zakończony 16.11.2023r. Wyniki naboru pojawią się w 2024 r. na przełomie marca/kwietnia. Dzięki ewentualnemu pozyskaniu dofinansowania Gmina Chorzele jako partner projektu opracuje dokument SECAP, wykona małą inwestycję pilotażową (fotowoltaika na dachu SP2).
 • W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” opracowywane są wnioski o przyznanie pomocy na poniższe zadania:
 • „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Lipowiec i Opaleniec”,
 • „Zagospodarowanie terenu wokół obiektów gminnych w sołectwach Czaplice Wielkie i Poścień Wieś”.
 • 82

  Przeszukaj stronę

  Treść | Menu | Dostępność