Obrazek zawiera logo Fundusze Europejskie, flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, flagę Unii Europejskie

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie otrzymano na: zakup sprzętu komputerowego dla 23 osób z terenu gminy Chorzele zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem mieszkańców.
Planowane efekty projektu: usprawnienie zdalnej nauki oraz realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci poprzez przeciwdziałanie deficytom sprzętu komputerowego i utrudnieniom w dostępie do Internetu na terenach popegeerowskich.
Wartość projektu: 59 455,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 59 455,00 zł (100%)

Projekt finansowany z: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V:  Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  REACT-EU

Działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Strona projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU

Logo grantu PPGR, na zdjęciu widoczni są chłopiec i dziewczynka leżący przed komputerem przenośnym

Klauzula Informacyjna – pobierz plik (docx, 17KB)

Zarządzenie nr 31 2023 – pobierz plik (docx, 87KB)

Informacja – Termin składania oświadczeń 29.05.2023 – pobierz plik (pdf, 129KB)

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność