W wyborach, wraz z Mieszkańcami uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Eliasz Kostrzewa, Zastępca Burmistrza Aneta Bacławska oraz inspektor z Urzędu Miasta i Gminy Justyna Smolińska.

Przedstawiciele Gminy podziękowali za dotychczasową współpracę i przekazali słowa uznania dla działań, jakie Sołtyski i Sołtysi oraz Rady Sołeckie realizują na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

Sołtys sołectwa Dąbrowa: Jarosław Oman, Rada sołecka: Wioletta Kłodowska, Rafał Wysk

Sołtys sołectwa Wasiły Zygny: Andrzej Figurski, Rada sołecka: Magdalena Roman, Jakub Zalewski

Sołtys sołectwa Stara Wieś: Szymon Michał Płoski, Rada sołecka: Tomasz Płoski, Janusz Mikołajski, Wiesław Marcinkowski

Sołtyska sołectwa Raszujka: Paulina Dębska, Rada sołecka: Wojciech Grabowski, Jan Olber, Anna Paszkowska

Sołtys sołectwa Poścień Zamion: Mirosław Zawojek, Rada sołecka: Mirosław Sędrowski, Tadeusz Walewacz

Sołtys sołectwa Pruskołęka: Karol Grzyb, Rada sołecka: Wioleta Młynarska, Iwona Niksińska

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa
Sołectwo Dąbrowa
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Stara Wieś
Sołectwo Stara Wieś
Mieszkańcy sołectwa Poścień Zamion
Sołectwo Poścień Zamion
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wasiły Zygny
Sołectwo Wasiły Zygny
Mieszkańcy sołectwa Raszujka
Sołectwo Raszujka
Mieszkańcy sołectwa Pruskołęka
Sołectwo Pruskołęka
51

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność