Wyróżnienie dla Gminy Chorzele i Sołectwa Dąbrowa w kategorii „Bezpieczne i przyjazne sołectwo” podczas Gali na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w Mazowieckich Sołectwach!

Podczas uroczystej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich, która odbyła się 2 października w Otrębusach – wiceburmistrz Aneta Bacławska oraz Sołtys Andrzej Płoski wraz z małżonką odebrali wyróżnienie i czek na 3 tys.zł z rąk Marszałka Adama Struzika, Janiny Ewy Orzełowskiej – członka zarządu oraz Leszka Przybytniaka – radnego sejmiku województwa mazowieckiego.

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwie Dąbrowa” zrealizowane wspólnie przez burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz ze współpracownikami UMiG oraz Sołtysa i Sołectwo Dąbrowa zostało wyróżnione w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę w Województwie Mazowieckim w kategorii „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”, wykonane w ramach i z dofinansowaniem Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023.

Inwestycja polegała na montażu oświetlenia zewnętrznego LED (140 lm/W, 400 K, konstrukcja aluminiowa, produkt polski) na wysięgniku w sołectwie Dąbrowa:

– w miejscowości Dąbrowa: moc 20 W – 20 szt.,

– w miejscowości Łazy: moc 40 W – 2 szt.,

– w miejscowości Czarzaste Małe: moc 40 W- 2 szt.

W sumie 24 sztuki.

Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: demontaż opraw oświetlenia sodowego, montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewn. LED. Inwestycja wypłynęła na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Gmina Chorzele stara się nieustannie rozbudowywać infrastrukturę oświetleniową na terenie całej gminy, bez wykluczania nawet najmniejszych miejscowości. Nowo powstałe lampy oświetlają drogi i skrzyżowania dróg, ułatwiają dojazd do posesji znajdujących się na terenie sołectwa oraz pomagają w zminimalizowaniu ryzyka wypadków.

Koszt całkowity inwestycji to 19 977,52 zł brutto, w tym środki pozyskane w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023” to 9 681,26 zł brutto, a wkład własny Gminy Chorzele to 10 296,26 zł brutto.

Realizatorzy inwestycji, na którą burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała dofinansowanie od marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa czuwali nad każdym jej szczegółem, a Wniosek Konkursowy przygotowany pod nadzorem burmistrz przez pracowników Wydziału Oświaty i Promocji uzyskał wyróżnienie.

To znaczący sukces, gdyż w ramach MIAS zrealizowano w 2023 roku na Mazowszu 755 inwestycji, w tym 9 w Gminie Chorzele.

Finałem Gali był piękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

116

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność