6 października, zakończyła staż w naszym Urzędzie Pani Marina Tsarapaieva – stażystka z Ukrainy. Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z wiceburmistrz Anetą Bacławską oraz pracownikami Urzędu podziękowała Pani Marinie za udział w projekcie stażowym „Dobre zarządzanie”. – Na wyrazy uznania zasługują determinacja oraz profesjonalizm, jakimi wykazała się Pani podczas przygotowań do udziału w projekcie, włączając w to intensywne szkolenia i kurs języka. Pani otwartość na nowe idee, kreatywność oraz pozytywne podejście do współpracy z naszym Urzędem były niezwykle inspirujące i sprawiły, że nasza społeczność stała się bardziej otwarta na świat – podkreśliła w swoim przemówieniu burmistrz. Pani Marina również podziękowała Pani burmistrz oraz pracownikom Urzędu za owocną współpracę, miłe przyjęcie i gościnność. Na zakończenie Beata Szczepankowska podziękowała Pani Beacie Olber -Pawłowskiej pełniącej rolę mentora i opiekuna naszej stażystki, dzięki której Pani Marina mogła czuć się u nas bezpiecznie i komfortowo. Gmina Chorzele przystąpiła do projektu stażowego Dobre zarządzanie, w ramach którego w okresie od 23.08.2023 r. do 6.10.2023 r. gościła stażystkę z Ukrainy, pracownika Rady Gminy Semenivka, położonej w obwodzie żytomierskim. Celem projektu była m.in. wymiana doświadczeń polskich i ukraińskich samorządów, poznanie funkcjonowania polskich samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz nawiązanie długotrwałej współpracy. Przyjazd stażystów do polskich gmin poprzedził proces rekrutacji oraz przygotowań stażystów do udziału w projekcie obejmujący m.in. liczne szkolenia na temat akcesji Ukrainy do UE, cyklu zarządzania projektami, możliwości finansowania współpracy polsko-ukraińskiej, a także intensywny kurs języka polskiego. W szkoleniach uczestniczyli także przedstawiciele polskich samorządów, pełniących w projekcie rolę mentorów. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i realizowany w ramach programu U-LEAD with Europe, wielostronnej akcji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich: Niemiec, Polski, Szwecji, Danii, Estonii i Słowenii. Gmina nie ponosi w związku z jego realizacją żadnych kosztów.
172

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność