W dniu 09.10.2023 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Aneta Bacławska podpisała umowę z Wykonawcą, firmą ,,GUTBRUK” inż. Tomasz Gutowski, na zadanie pn. ,,Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Cmentarną i Nową w Chorzelach”.

Budowa ciągu pieszego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie pieszych, zmierzających łącznikiem w kierunku cmentarza.

W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in.:

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

b) roboty ziemne i korytowanie – mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

c) podbudowę z kruszywa naturalnego

d) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

e) obrzeża betonowe

f) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych

g) humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą

h) montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych

Wartość inwestycji: 78 955,91 zł brutto.

W podpisaniu umowy uczestniczył również Łukasz Gołaś pracownik ds. inwestycyjnych.

137

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność