Gmina Chorzele w ramach międzynarodowego projektu wymiany doświadczeń samorządowych gości stażystkę z Ukrainy

Stoją trzy osoby

Gmina Chorzele przystąpiła do projektu stażowego Dobre zarządzanie, w ramach którego w okresie od 23.08.2023 r. do 6.10.2023 r. gości stażystkę z Ukrainy, pracownika Rady Gminy Semeniwka, położonej w obwodzie żytomierskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i realizowany w ramach programu U-LEAD with Europe, wielostronnej akcji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich: Niemiec, Polski, Szwecji, Danii, Estonii i Słowenii. Gmina nie ponosi w związku z jego realizacją żadnych kosztów.
Celem projektu jest m.in. wymiana doświadczeń polskich i ukraińskich samorządów, poznanie funkcjonowania polskich samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz nawiązanie długotrwałej współpracy.

Przyjazd stażystów do polskich gmin poprzedził proces rekrutacji oraz przygotowań stażystów do udziału w projekcie obejmujący m.in. liczne szkolenia na temat akcesji Ukrainy do UE, cyklu zarządzania projektami, możliwości finansowania współpracy polsko-ukraińskiej, a także intensywny kurs języka polskiego. W szkoleniach uczestniczyli także przedstawiciele polskich samorządów, pełniących w projekcie rolę mentorów.

Opiekę nad stażem pracownika Rady Gminy Semeniwka realizowanym w Samorządzie Miasta i Gminy Chorzele pełni Beata Olber Pawłowska – kierownik Referatu ds. Inwestycji, zamówień publicznych, funduszy unijnych, ochrony środowiska i rolnictwa, która pełni rolę mentora.

190

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność