W dniu 09.10.2023r. Gmina Chorzele podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: “Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele”. Termin realizacji zadania do 15.11.2023r. Zadanie jest dofinansowane dzięki wsparciu Ministerstwa klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

201

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność