Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Przyroda w moim sąsiedztwie”.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać wiersz obejmujący maksymalnie 25 wersów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone zestawami nagród.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

1) od 7 do 10 roku życia;

2) od 11 do 15 roku życia;

3) od 16 do 18 roku życia.

Termin przesłania do Organizatora prac upływa dnia 31 października 2023 r.

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Dzień Krajobrazu 2023 służy refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, byśmy mogli chronić to, co jest w nich najcenniejsze.

Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, jak pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki, chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki czy zdobienia domów. Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!

Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, który w 2023 roku organizowany jest pod hasłem „Doceń lokalność”.

Regulamin konkursu – pobierz plik (355 KB, pdf)

163

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność