Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Ogłoszenie – pobierz plik (16KB docx)

Projekt programu  – pobierz plik (45KB docx)

159

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność