Pozyskaliśmy następne duże pieniądze dla mieszkańców z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Burmistrz UMiG Chorzele wraz ze skarbnikiem oraz A. Struzkiem, Z. Szczepankowskim i K. Wojnarowskim.
Poznaliśmy wyniki naboru kolejnych wniosków. Decyzją Marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Chorzele, na podstawie wniosków złożonych przez Burmistrz Beatę Szczepankowską otrzymała ponad 320 tys.zł dofinansowania na kolejne zadania, które zrealizujemy na rzecz naszych mieszkańców.
 
Tym razem, pozyskaliśmy dofinansowania na:
 
  • Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorzele. Kwota dofinansowania 158 209,00 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla klimatu 2023”
  • Zadanie pn. Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w msc. Zaręby. Kwota dofinansowania 18 550,00 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla klimatu 2023”
  • Zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś. Kwota dofinansowania 150 000,00 zł w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”
Dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi Zarządowi i Radnym Wojewódzkim, z Konradem Wojnarowskim. Współpraca z Wami to wymierne korzyści dla Gminy Chorzele i naszych mieszkańców.
 
Jak widać Burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze współpracownikami nie zwalnia tempa, a środki zewnętrzne pozyskujemy że wszelkich możliwych źródeł.
 
Działamy dalej, by Miasto i Gmina Chorzele nadal piękniały.
144

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność