Rozpoczynamy przebudowę drogi gminnej w Opiłkach Płoskich

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Opiłki Płoskie

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała umowę z Wykonawcą, firmą BRUKTIM Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie, gmina Chorzele”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: przebudowę istniejącej jezdni z brukowca oraz żwirowej na odcinku 590,58 m, budowę zjazdów na posesje, budowę obustronnych poboczy, budowę ścianki oporowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie włączenia do drogi powiatowej nr 3216W, przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się na poboczu drogi dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość umowy to 1 332 529,10 zł. Na ww. inwestycję Gmina pozyskała 810 366,06 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego od marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa.

W podpisaniu umowy uczestniczyła również Beata Olber – Pawłowska – Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy unijnych, ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Rozwoju.


#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

159

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność