Gmina Chorzele za kwotę 48 100,00 zł zakupi tym razem specjalistyczną odzież dla Strażaków Ochotników z Łazu, Pruskołęki, Raszujki, Budek oraz Krukowa.
Burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała dofinasowanie w kwocie 24 000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla naszych strażaków (ubrania specjalne dwuczęściowe, buty specjalne, hełmy i kombinezony pszczelarskie) w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”. Wkład własny z budżet Gminy to 24 100,00 zł.
Dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Zarządowi i Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.
204

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność