Zakres inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę istniejącej jezdni z brukowca oraz żwirowej na odcinku 590,58 m, budowę zjazdów na posesje, budowę obustronnych poboczy, budowę ścianki oporowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie włączenia do drogi powiatowej nr 3216W, przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się na poboczu drogi dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Wartość robót to 1 332 529,10 zł. Na inwestycję Burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała 810 366,06 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego od marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa. Różnica, to jest ok 500 tys.zł pochodzi z budżetu Gminy.
——————————————–
Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie, gmina Chorzele współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.
 
106

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność