Zgodnie z zapowiedzią Burmistrz Beaty Szczepankowskiej Gmina zrealizowała kolejny etap Rozbudowy drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta o długości ok. 1,5 km.
 
Całkowite koszty realizacji zadania to prawie 3,6 mln zł. Budowa kolejnego etapu drogi była możliwa dzięki pozyskaniu przez Burmistrz prawie 2,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju. Różnicę, ok 1,1 mln zł Gmina dołożyła ze środków własnych.
 
Budowa drogi Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II – jest kontynuacją rozbudowy drogi zrealizowanej w pierwszym etapie w roku 2021 z dofinansowaniem ze środków FDS. Wtedy burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała 2,7 mln zł na I etap zaplanowanego przez Gminę do przebudowy układu komunikacyjnego o długości ponad 5 kilometrów, w skład którego wchodzą ponadto odcinki dróg gminnych relacji: Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy oraz Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy.
 
Po wykonaniu I etapu – Mieszkańcy mogli już korzystać z bardzo dobrej jakości drogi z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra na całym odcinku, ze zjazdami do posesji oraz chodnikami z kostki o szerokości 2 metrów. Odwodnienie zapewniają rowy drogowe. Zabezpieczono także kolidujące urządzenia uzbrojenia terenu znajdujace się w obrębie pasa drogowego.
 
Realizacja II etapu zadania zapewnia bezpieczne i wygodne połączenie drogowe, a także usprawni lokalny ruch w m. Gadomiec Miłocięta, Łazy i Dąbrowa. Rozbudowana droga umożliwi też szybszy, lepszy i bezpieczny dojazd do prywatnych posesji, gospodarstw czy pastwisk. Droga wcześniej była zbyt wąska do mijania się pojazdów, szczególnie osobowych z ciężarowymi.
 
Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m na całej długości drogi (2 pasy ruchu o szer. 2,75m). W ramach zadania przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi. W obszarze pasa drogowego zostały wyprofilowane lub przebudowane liczne zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych.
 
Przedmiotowy odcinek drogi został wyposażony w chodniki z kostki betonowej. Ponadto zostały utwardzone pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zostało wykonane odwodnienie powierzchniowe do nowo wybudowanych rowów przydrożnych. W ramach realizacji zadania została przebudowana i zabezpieczona istniejąca sieć telefoniczna znajdująca się w kolizji z rozbudowywanym odcinkiem drogi gminnej.
159

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność