Burmistrz Beata Szczepankowska w sposób szczególny dba o jak najlepszą jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach i jednostki podległe. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, Gmina pozyskała na ten cel niemal 80 tys.zł w ramach grantu „Dostępny samorząd”.
 
Projekt realizowany był od 01.07.2022 r. do 30.09.2023 r. Jego celem była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
▶️W ramach projektu:
 
✅️Zakupiliśmy oraz zamontowaliśmy windę pionową dla osób niepełnosprawnych przy budynku OPS w Chorzelach, która umożliwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym oraz osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
✅️Stworzyliśmy nową, dostępną cyfrowo strone internetową Urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 . Nowa strona posiada m.in. nowoczesną i przejrzystą szatę graficzną, możliwość obsługi przy użyciu wyłącznie klawiatury, istnieje możliwość zmiany wielkości tekstu, kontrastu strony, koloru kursora. Nawigacja po stronie jest dużo prostsza i intuicyjna.
 
✅️Zakupiliśmy i zamontowaliśmy tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju i opisem w alfabecie Braille’a oraz piktogramy.
 
✅️Zakupiliśmy tyflomapy stojące, 2 szt. tylfomap wiszących oraz tablicę informacyjną. Tyflomapy oraz tablica informacyjna służą poprawie nawigacji i ułatwiają poruszanie się po budynku Urzędu. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niedowidzących, tyflomapy zawierają oznaczenia oraz opis w alfabecie Braille’a każdego z pomieszczeń.
 
✅️Zakupiliśmy pętlę indukcyjną dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, dzięki której osoby niedosłyszące będą miały możliwość osobistego kontaktu z pracownikami OPS.
 
✅️Stworzyliśmy informację o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) oraz nagranie tłumaczenia materiału na PJM (Polski Język Migowy). Zarówno tekst ETR jak i nagranie w PJM zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.chorzele.pl) w zakładce: Dostępność. Mają one na celu poinformowanie osób ze szczególnymi potrzebami o działalności Urzędu.
 
Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
85

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność