Przedmiotowy odcinek drogi gminnej łączy się z droga powiatową nr 3234W (relacja Stara Wieś -Chorzele- Krasnosielc) i drogą powiatową nr 3216W (relacji Janowo- Mchowo).
 
Całkowita wartość inwestycji to 1,76 mln zł. Burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie niemal 1 mln zł. Różnica, czyli ok. 0,8 mln zł pochodzi z budżetu Gminy Chorzele.
 
W ramach realizacji inwestycji wykonywane są następujące prace:
 
➡️poszerzenie jezdni do szerokości 5,00m, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
➡️pobocza utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
➡️odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowów przydrożnych,
➡️zjazdy indywidualne na posesje, wykonane z betonu asfaltowego.
 
Rozbudowa drogi gminnej zapewni bardziej wygodne i bezpieczne połączenie drogowe dla pojazdów samochodowych oraz lokalny ruch samochodowy i pieszych w m. Stara Wieś. W całości wykorzystano istniejący pas nawierzchni gruntowej. Zaprojektowano nową konstrukcję drogi odpowiadającą katego­rii ruchu KR-1 .
 
Droga gminna stanowi drogę umożliwiającą dojazd do prywatnych posesji i gospodarstw w m. Stara Wieś. W obszarze pasa drogowego są profilowane, bądź przebudowywane, skrzyżowania z drogami niższej kategorii.
 
Dziękujemy Panu marszałkowi Adamowi Struzikowi, Zarządowi Województwa i Radnym Sejmiku za kolejne wsparcie Gminy Chorzele.
162

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność