Burmistrz Beata Szczepankowska ze współpracownikami dogląda postępu prac. Będzie komfortowo.
Burmistrz pozyskała na ww. inwestycję 1 240 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego od marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa. Koszt całkowity to 2 600 000 zł. Różnica, czyli ok 1 400 000 zł pochodzi z budżetu Gminy.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: przebudowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00- 6,00 m; wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szerokości 1,00-4,50 m; wykonanie miejsc postojowych o szer. 2,5 m i długości 4,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; wykonanie odwodnienia powierzchniowego na pobocza i teren zielony przylegający do drogi i odwodnienia powierzchniowego za pomocą drenażu francuskiego; wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej w granicach istniejącego lub projektowanego pasa drogowego; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.
—————————————————————–
Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele” jest objęte dofinansowaniem w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
286

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność