Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu informuje, że w dniach od 9 do 20 września 2023r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

Akcja zostanie przeprowadzona metodą zrzutów z samolotów oraz wyłożenia ręcznego przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:

– Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
– skuteczność przeprowadzonej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
– Przynęty mają kształt krążka koloru zielono-brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
– Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
– Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
– Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
– Zagrożeniem dla zdrowia człowiekamoże być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
– Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
– Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:

– Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
– W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
– Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną ślizową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
– Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.
– Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
– Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
– Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
– Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
– Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
– W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Informacje dotyczące akcji – pobierz plik (pdf, 535 KB)

Informacje dotyczące szczepienia – pobierz plik (pdf, 1MB)

Skan komunikatu MWLW – pobierz plik (pdf, 52 KB)

Skan zarządzenia MWLM nr 92 – pobierz plik (pdf, 55KB)

Wskazówki dotyczące szczeepienia – pobierz plik (pdf 277 KB)

236

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność