Aktualności Informacje Rolnictwo

Zawiadomienie dot. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Chorzele...

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność