15 grudnia, wiceburmistrz Aneta Bacławska, reprezentująca Beatę Szczepankowską Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz ze Sławomirem Czaplickim – Dyrektorem Wydziału Oświaty i Promocji UMiG Chorzele uczestniczyli w spotkaniu świątecznym w Miejskim Zespole Placówek Opieki nad Dziećmi w Chorzelach.

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zgromadzonych przez Dyrektor – Elżbietę Kobus. Następnie wiceburmistrz wraz ze Sławomirem Czaplickim, przekazali wszystkim zebranym ciepłe, świąteczno-noworoczne życzenia od burmistrz Beaty Szczepankowskiej.
 
Uroczystość upłynęła w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze, w która wprowadził wszystkich wspaniały, bożonarodzeniowy występ dzieci z grupy „Biedronki”. Nie zabrakło wierszyków, tańców oraz wspólnego śpiewania kolęd.
 
Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji, opiekunkom: Pani Kasi, Pani Ewie, Pani Izabeli i Pani Alicji oraz Panu Ireneuszowi, dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie i wkład w stworzenie tak pięknego oraz wzruszającego przedstawienia.
 

Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy świętować razem!

134

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność