Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 29 maja 2024 roku o godz. 13:00, która odbędzie się w Sali konferencyjnej UmiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

  1.   Zapytania i wolne wnioski.
  2.     Zamknięcie obrad.
47

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność