PRODUCENCI ROLNI
z terenu Miasta i Gminy Chorzele

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1350), dalej rozporządzenie zmieniające, które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz.477).

Wyjaśniam, że podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce w roku 2022) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” , która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego. Powyższa aplikacja automatycznie wygeneruje protokół oszacowania szkód(gdy szkody wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wyniosą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w terminie umożliwiającym ich oszacowania (przed zbiorem uprawy).

Powyższy wniosek o szacowanie szkód w wyniku suszy, jaki powinien złożyć producent rolny, jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.chorzele.pl jak również wnioski te dostępne będą u sołtysa wsi.

Zwracam uwagę, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną nie pozwoli na otrzymanie wsparcia-musi być dokonane zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeżeli producent rolny nie złoży wniosku do Urzędu Miasta i Gminy, a złoży wniosek przez aplikację otrzyma protokół.

z up. BURMISTRZA

mgr Aneta Bacławska

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

 

Aplikacja suszowa :

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Załączniki:

Wniosek o o szacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej  – pobierz plik (docx, 63KB)

Informacja Burmistrza MiG Chorzele – (pdf, 488 KB)

448

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność