W dniu 2 lutego, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beata Szczepankowska, uczestniczyła w pięknej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter, skupiając uwagę na roli i znaczeniu Babć i Dziadków w życiu najmłodszych mieszkańców.


Rozpoczęcie uroczystości należało do Pani Dyrektor, Elżbiety Kobus, która serdecznie przywitała wszystkich obecnych. W swoim przemówieniu wyraziła również swoje głębokie podziękowania dla burmistrz Beaty Szczepankowskiej za zaangażowanie i troskę o klubik oraz dobro dzieci, tworząc sprzyjające warunki do nauki, zabawy i rozwoju. Następnie głos zabrała burmistrz, wyrażając podziw i wdzięczność dla Babć i Dziadków, składając im serdeczne życzenia.


Po oficjalnej części, kierownik klubiku, Pani Grażyna Wałpuska, zaprosiła zgromadzonych na część artystyczną w wykonaniu naszych maluchów. Ich taniec, śpiew i recytowane wierszyki zachwyciły publiczność. Dzieci zaśpiewały “sto lat” ku wzruszeniu swoich babć i dziadków, a następnie obdarowały ich prezentami, będącymi wyrazem miłości i wdzięczności.


Chwile spędzone na rozmowie przy cieście oraz wspólnej zabawie przy utworach zespołu “Chorcanto” i akompaniamencie Pana Ireneusza Jaremy były dodatkowym elementem tego wyjątkowego dnia. Burmistrz Beata Szczepankowska osobiście podziękowała zebranym, obdarowując ich słodyczami.


To była pełna wzruszeń, radości i wzajemnej życzliwości chwila, która podkreślała znaczenie więzi między pokoleniami oraz wyrażała wdzięczność dla Babć i Dziadków za ich ważną rolę w życiu społeczności lokalnej.

Dzieci występują.
Burmistrz przemawia do
Burmistrz rozmawia z dziadkami.
Zespół Chorcanto
52

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność