8 lutego burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beata Szczepankowska, uczestniczyła w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka w Żłobku Miejskim w Chorzelach. To wyjątkowe wydarzenie było pełne wzruszeń, radości i wzajemnej życzliwości, podkreślając istotę więzi między pokoleniami oraz wyrażając wdzięczność dla Babć i Dziadków za ich znaczącą rolę w życiu społeczności lokalnej.
 
Rozpoczęcie uroczystości należało do Pani Dyrektor, Elżbiety Kobus, która serdecznie powitała wszystkich obecnych. Podziękowania dla burmistrza Beaty Szczepankowskiej zaangażowanie i troskę o żłobek oraz dobro dzieci, tworząc sprzyjające warunki do nauki, zabawy i rozwoju, stanowiły ważną część jej przemówienia. Następnie głos zabrała burmistrz, wyrażając podziw i wdzięczność dla Babć i Dziadków, składając im serdeczne życzenia.
 
Po oficjalnej części nadeszła chwila dla maluchów, którzy zaprezentowali się artystycznie. Ich taniec, śpiew i recytowane wierszyki wzbudziły entuzjazm wśród publiczności. Dzieci zaśpiewały “sto lat”, wzruszając swoje babcie i dziadków, po czym obdarowały ich prezentami, będącymi wyrazem miłości i wdzięczności.
 
Po części artystycznej nastąpiły przyjemne rozmowy przy cieście i wspólne zabawy przy utworach zespołu “Chorcanto”. Burmistrz Beata Szczepankowska osobiście podziękowała zebranym, obdarowując ich słodyczami i częstując pączkami z okazji Tłustego Czwartku.
uczestnicy Dnia Babci i Dziadka
występujące dzieci
pamiątkowe zdjęcie w ramce z napisem "Dzień Babci i Dziadka Chorzele 2024"
zespół Chorcanto
45

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność