W dniu 9 lutego, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, uczestniczyła w wyjątkowej uroczystości dedykowanej naszym ukochanym Babciom i Dziadkom. To był niezwykły dzień, wypełniony miłością, radością i szacunkiem dla tych wyjątkowych osób, które pełnią istotną rolę w życiu naszych najmłodszych mieszkańców.
 
Rozpoczęcie uroczystości było wyjątkowo ciepłe dzięki serdecznemu powitaniu przez Panią Dyrektor, Elżbietę Kobus. W trakcie swojego przemówienia wyraziła uznanie za zaangażowanie i troskę burmistrz Beaty Szczepankowskiej, która stworzyła dogodne warunki do nauki, zabawy i rozwoju dla naszych maluchów. Podkreśliła, jak istotne jest docenianie oraz wspieranie miejsc, takich jak żłobek, gdzie kształtują się pozytywne doświadczenia dla najmłodszych członków społeczności.
 
Następnie głos zabrała burmistrz, wyrażając swój podziw i wdzięczność dla Babć i Dziadków. Jej serdeczne życzenia były wyrazem uznania dla roli, jaką odgrywają w życiu dzieci i społeczności lokalnej.
 
Część artystyczna przygotowana przez naszych maluchów była prawdziwym hołdem dla Babć i Dziadków. Ich taniec, śpiew i recytowane wierszyki nie tylko zachwyciły publiczność, ale również poruszyły serca naszych najważniejszych gości. Śpiewanie “sto lat” przez dzieci było wzruszającym akcentem, który w pełni oddał atmosferę miłości i wdzięczności.
 
Po oficjalnej części, przyszedł czas na chwilę słodyczy i wspólnej zabawy przy akompaniamencie Pana Ireneusza Jaremy. Burmistrz Beata Szczepankowska osobiście podziękowała zebranym, obdarowując ich słodyczami. To gest, który dodatkowo podkreślił atmosferę wzajemnej życzliwości i podziękowania dla wszystkich za udział w tym wyjątkowym dniu.
 
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, rozmowy przy pysznym cieście i dzielenie się tym szczególnym dniem z nami. To była pełna wzruszeń, radości i wzajemnej życzliwości chwila, która nie tylko podkreśliła znaczenie więzi między pokoleniami, ale także wyraziła ogromną wdzięczność dla Babć i Dziadków za ich nieoceniony wkład w życie społeczności lokalnej.
Uczestnicy Dnia Babci i Dziadka
przemowa Burmistrz
poczęstunek słodyczami
występujące dzieci
48

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność