W dniu 7 lutego, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beata Szczepankowska, uczestniczyła w pięknej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka w PSP w Zarębach. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter, skupiając uwagę na roli i znaczeniu Babć i Dziadków w życiu najmłodszych mieszkańców. Rozpoczęcie uroczystości należało do Pani Dyrektor, Krystyny Maluchnik, która serdecznie przywitała licznie zgromadzonych gości. Następnie głos zabrała burmistrz, wyrażając podziw i wdzięczność dla Babć i Dziadków, składając im serdeczne życzenia oraz wręczając kosz słodyczy. Po oficjalnej części nastąpił przełomowy moment – część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków i dzieci klas 1-3. Ich taniec, śpiew i recytowane wierszyki zaczarowały publiczność. Niezapomniane tańce ludowe, stare szlagiery oraz współczesne utwory dodatkowo podkreśliły różnorodność wydarzenia. Dzieci zaśpiewały “sto lat” ku wzruszeniu swoich babć i dziadków, a następnie obdarowały ich prezentami, będącymi wyrazem miłości i wdzięczności. Na zakończenie dyrektor podziękowała nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie tego niezwykłego święta. To była pełna wzruszeń, radości i wzajemnej życzliwości chwila, która podkreślała znaczenie więzi między pokoleniami oraz wyrażała wdzięczność dla Babć i Dziadków za ich ważną rolę w życiu społeczności lokalnej.
uczestnicy uroczystości siedzą na widowni.
Zdjęcie grupowe.
Dzieci tańczą, chłopcy klęczą, dziewczynki stoją z podniesionymi rękoma.
Dzieci tańczą, w dłoniach trzymają papierowe czerwone serca.
93

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność