Informacja dot. zimowisk dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego.
Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej
Chmielna 6/6,
00-020 Warszawa
Termin: 12-18.02.2023 r.
Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1g 34-500 Zakopane
Koszt: 700 zł
Wyjazd z Warszawy
Turnus kolonijny realizowany jest dla dzieci w wieku 10 – 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).
Szczegóły i zapisy:
Koordynator – Martyna Bobowska
Kontakt: Tel. 500 562 657
Mail – zmwmazowsze@gmail.com
Kontakt z organizatorem:
Związek Młodzieży Wiejskiej
Mail – zkzmw@zmw.pl

Informacja KRUS

103

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność