W dniu 25 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. W tej bardzo doniosłej uroczystości udział wzięli m.in.: Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Aneta Bacławska Zastępca Burmistrz, Sławomir Czaplicki Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji UMIG, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rada rodziców oraz rodzice dzieci.

Podczas wspaniałej akademii nasi mali artyści zaprezentowali swoje artystyczne talenty, recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc. Po występach przyszedł czas na uroczyste ślubowanie i pasowanie, które zostało poprowadzone przez Hannę Wilgę Dyrektora Szkoły. W ten sposób każde dziecko oficjalnie dołączyło do społeczności szkolnej, gotowe na nowe wyzwania i naukę.

Z okazji tak ważnego wydarzenia w życiu naszych najmłodszych uczniów, burmistrz Beata Szczepankowska złożyła serdeczne życzenia i gratulacje. W swoim przemówieniu podziękowała ona również dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.

Na zakończenie uroczystości każde dziecko otrzymało od burmistrz słodkie upominki oraz książeczki.

Uroczystość odbyła się w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze.

244

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność