Jak istotna jest działalność Spółek Wodnych dla mieszkańców, a przede wszystkim rolników, nikomu nie trzeba wyjaśniać. Spółki podejmują działania, które mają na celu pomoc w utrzymaniu sprawności systemów i urządzeń melioracyjnych. Ma to niebagatelny wpływ na efektywność produkcji rolniczej oraz przyczynia się do ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi takimi jak powódź czy susza.
 
Dlatego też z pomocą pracownika UMiG Dariusza Lickiego, Spółki Wodne z terenu gminy Chorzele złożyły wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji z programu „Mazowsze dla melioracji” na podjęcie ww. działań.
Wnioski rozpatrzono pozytywnie i 14 lipca 2023r. w Płocku, Marszałek Adam Struzik oraz Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek, podpisali umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla Spółki Wodnej Krzynowłoga Wielka i Spółki Wodnej Zaręby.
 
Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka reprezentowana przez przewodniczącego zarządu Andrzeja Moskalika oraz zastępcę przewodniczącego Tadeusza Dzilińskiego, otrzymała dotację w wysokości 37 483,05 zł brutto, na zadanie „Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych”, które obejmuje kompleksowe wykoszenie porostów ze skarp, oraz odmulenie cieków koparko-odmularką. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2023r.
 
Również Spółka Wodna Zaręby reprezentowana przez przewodniczącego zarządu Roberta Sęndrowskiego oraz zastępcę przewodniczącego Roberta Niskiego, otrzymała dotację w wysokości 44 894,73 zł brutto, na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, z terminem realizacji do 30 listopada 2023r.
 
Ponadto obydwie spółki wodne, we współpracy z UMiG w Chorzelach, złożyły wnioski o udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
W związku z tym, Spółka Wodna Zaręby otrzymała dotację w wysokości 21 097 zł brutto, natomiast Spółka Wodna z Krzynowłogi Wielkiej 20 856 zł brutto. Środki pochodziły z dotacji podmiotowej budżetu wojewody oraz rezerwy celowej MRiRW.
 
Obydwie spółki, jak co roku, otrzymały również dotację po 50 000 zł brutto każda, od Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej.
 
Wszelkie niezbędne prace Spółka Wodna Zaręby wykona w tym roku za 115 991,73 zł brutto, natomiast Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka za kwotę 108 339,05 zł brutto.
244

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność