W dniu 01.06.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa punktu solarnego oświetlenia ulicznego (oświetlenia przejścia dla pieszych) w miejscowości Pruskołęka, dz. nr 89, gmina Chorzele”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z przygotowanym projektem architektoniczno-budowlanym i obejmowało:
  • montaż i postawienie na fundamencie umieszczonym w wykopie ziemnym słupa stalowego ocynkowanego o wysokości 7 m,
  • montaż mocowania solara, wysięgnika oprawy 1,5 m oraz oprawy LED 40W,
  • montaż 2 szt. baterii słonecznych o mocy 200W/sz., skrzynki na akumulator, 2 szt. żelowych akumulatorów 12V wraz z niezbędnym kontrolerem ładowania oraz osprzętem odgromowym,
  • przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji uziemiającej oraz przygotowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt całkowity inwestycji: 18 929,50 zł brutto Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy.
123

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność