strona główna mapa strony poleć znajomemu kontakt
Czcionka: zmniejsz rozmiar czcionki normalny rozmiar strony powiększ rozmiar czcionki
Kontrast wersja kontrastowa

Wydarzenia

Strefa gospodarcza w Chorzelach najlepiej urządzonym terenem inwestycyjnym w Polsce.

Podstrefa Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach zwyciężyła w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2016”. W latach ubiegłych finalistą tego konkursu była również Strefa w Sierakowie k/Przasnysza. Powiat Przasnyski jest pierwszym polskim powiatem w historii Konkursu, którego tereny inwestycyjne zostały uznane przez ekspertów za najlepsze w kraju. Finaliści mogą liczyć na szczególną promocję swoich terenów zarówno przez stronę rządową, jak również Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i jej agendy.
 
Statuetkę oraz dyplom podczas uroczystej gali poprowadzonej w dniu 20 października przez Tomasza Ziemca odebrał w Warszawie, w hotelu Polonia Palace, z rąk wiceministra rozwoju oraz prezesa PAIiIZ starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.
 
W latach ubiegłych finalistą tego konkursu była również Strefa w Sierakowie k/Przasnysza. Tym razem, to zbudowana w roku 2015 Strefa Chorzelska  została uznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy honorowym patronacie Ministerstwa Rozwoju i Związku Województw RP za najlepiej przygotowany obszar dla inwestorów na Mazowszu, a w swojej kategorii również w kraju.
 
Obie strefy: przasnyska i chorzelska znajdują się w ścisłej czołówce polskich obszarów inwestycyjnych, przygotowanych przez samorządy dla inwestorów małych, średnich i dużych.
 
TOP 16. Najlepsze grunty inwestycyjne w Polsce 2016.
 
1. Przasnyska Strefa Gospodarcza w Chorzelach – pow. 93,77 ha – własność: powiat przasnyski woj. mazowieckie
2. Teren Górzec – pow. 90,25 ha – własność: gmina Strzelin - woj. dolnośląskie
3. Teren Płużnica – pow. 3,9 ha – własność: gmina Płużnica – woj. pomorskie
4.Teren Zamość – pow. 4,20 ha – własność: miasto Zamość - woj. lubelskie
5. Teren Witnica – pow. 2,31 ha –własność: gmina Witnica - woj. lubuskie
6. Miejska Strefa Gospodarcza w Sieradzu – 5,4 ha – własność: miasto Sieradz – woj. łódzkie
7. Boheńska Strefa Aktywności Gospodarczej – pow. 4,2 ha – własność: miasto Bochnia - woj. małopolskie
8. Teren Krapkowice – pow. 6,57 ha – własność: gmina Krapkowice – woj. opolskie
9. Teren Krosno-Lotnisko – pow. 2,15 ha – własność: miasto Krosno – woj. podkarpackie
10. Tern Białystok – pow. 2,08 – własność: miasto Białystok – woj. podlaskie
11. Teren PCL Gdańsk – pow. 4,5 ha – własność: miasto Gdańsk – woj. pomorskie
12. Teren Zabrze – pow. 10,98 ha – własność: miasto Zabrze – woj. śląskie
13. Teren Końskie – pow. 9,11 ha – własność: miasto i gmina Końskie – woj. dolnośląskie
14. Teren Tomaszkowo – pow. 13,80 ha – własność: gmina Stawiguda - warmińsko – mazurskie
15. Teren Barczygłów – pow. 3,07 ha – własność: gmina Stare Miasto – woj. wielkopolskie
16. Teren Białogard – pow. 28,61 ha – własność: miasto Białogard – woj. zachodniopomorskie
 
Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pozostałe
Nagrodzeni za promowanie Kurpiowszczyzny
Zespół Kalina i Maria Weronika Kmoch – to tegoroczni laureaci Kurpików z terenu powiatu przasnyskiego. Doceniono ich za pracę na rzecz promowania Kurpiowszczyzny.
 
Tancerze zespołu Kalina gdziekolwiek się pojawią budzą zachwyt. Są energiczni, radośni i uśmiechnięci. To mieszanka wybuchowa, której trudno się oprzeć. Kalina ma to coś! Co to takiego? Czy jest to może moment kiedy w tańcu chwytają się za ręce? Albo kiedy pokrzykują  tupiąc o podłogę? Czy raczej chwila w której rzucają sobie w tańcu zalotne spojrzenia? Jedno jest pewne: między nimi aż iskrzy. Widać, że to miłość do tańca. Tę pasję doceniono po raz kolejny, tym razem podczas przyznawania Kurpików, czyli nagrody Mirosława Grzyba, prezesa Związku Kurpiów. Nagroda wręczana jest za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu kurpiowskiego.
Podczas uroczystej gali zorganizowanej 4 kwietnia nagrodzono dwanaście osób i instytucji. Jedną z nagród za promowanie regionu otrzymała Maria Weronika Kmoch, stypendystka powiatu przasnyskiego. Laureatka jest studentką II roku studiów magisterskich w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wychowała się w Jednorożcu. Hobbistycznie zajmuje się badaniem historii Kurpiów oraz powiatu przasnyskiego. Prowadzi blog „Kurpianka w wielkim świecie”. Jest laureatką programów stypendialnych, m.in. Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Otrzymała Medal im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego. Była prelegentką na wielu konferencjach. Jest entuzjastką i miłośniczką historii Kurpiów. Napisała książkę pt. „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec”, która została wydana dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
 
​Sesja Rady Miejskiej
Jednym z gości podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Chorzelach był Zenon Szczepankowski. Starosta opowiadał o planach dotyczących chorzelskiej strefy gospodarczej. Radni pytali między innymi o inwestorów oraz specyfikę firm, które niedługo powstaną w Chorzelach (więcej o tym na stronie 10).
 
W czasie sesji głos zabrała także Beata Szczepankowska. Przedstawiła ona radnym sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnim czasie. Radni otrzymali też do wglądu sprawozdanie z zadań wykonywanych przez chorzelski ZGKiM w 2015 roku. Jednym z gości była także Elżbieta Kobus (dyrektor Żłobka Miejskiego w Chorzelach), która zaprezentowała roczne sprawozdanie z działalności prowadzonej przez siebie placówki. Swoją pracę w minionym roku podsumowała także Grażyna Wałpuska (dyrektor Klubu Dziecięcego w Chorzelach). Radni mieli także okazję poznać szczegóły z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy w 2015 roku.
Podjęto też kilka uchwał, między innymi w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chorzele na lata 2016-2028, zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele. Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rapaty Sulimy i Bogdany Wielkie. Rozpatrywano także skargę na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie.
                     
 
​Spotkanie sołtysów

Ankiety dotyczące gazownictwa, szkody w uprawach rolnych i organizacja transportu publicznego – to tylko kilka tematów podejmowanych na spotkaniu sołtysów w Urzędzie Miasta i Gminy.
W spotkaniu uczestniczyło 42 sołtysów. Mieli oni okazję porozmawiać z przedstawicielką Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poznać ofertę Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. W spotkaniu uczestniczyła także Beata Szczepankowska, która przedstawiła zebranym informacje ze swojej pracy w ostatnim czasie. Każdy z sołtysów mógł także zadać dowolne pytanie, czy też dopytać o sprawy swojego sołectwa. Za pośrednictwem sołtysów zostały przekazane ankiety do poszczególnych wiosek. Dotyczą one gazownictwa na terenie gminy Chorzele. Pracownicy urzędu przypomnieli także o obowiązujących przepisach dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Sołtysi mogli też dowiedzieć się na czym polegać będzie projekt budowy systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Chorzele. W ramach systemu zbudowana będzie gminna sieć syren alarmowych wraz z wyposażeniem.
W czasie spotkania sołtysi dowiedzieli się także, jakie szkody z powodu mrozów ponieśli w tym roku rolnicy z terenu gminy i w jaki sposób mogą ubiegać się oni o odszkodowanie. Głos zabrał także Rafał Gotowiec z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach. Odpowiadał on na pytania sołtysów i notował informacje na temat problemów w poszczególnych wioskach (np. wywóz śmieci, wyrównywanie dróg). Zebrani dowiedzieli się również na czym ma polegać organizacja gminnego transportu publicznego na terenie gminy. Przedstawione zostały także informacje na temat wznowień granic i rozgraniczeń nieruchomości. 
​Nowa inwestycja w gminie Chorzele

Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele mogą korzystać z nowej drogi i chodnika w Krzynowłodze Wielkiej. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się komfort i bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej nr 616.
 
W sobotę 9 kwietnia odbyło się uroczyste oddanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika i drogi w ciągu DW nr 616 Rembielin – Grudusk – Ciechanów w miejscowości Krzynowłoga Wielka”. Inwestycja została sfinansowana przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Realizacja inwestycji prowadzona była przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w porozumieniu z samorządem Miasta i Gminy Chorzele.
Projekt budowlany został wykonany i sfinansowany przez gminę Chorzele. Na ten cel przeznaczono ponad 60 tys. zł. Nadzór i realizację projektu sprawował Rejon Drogowy Ciechanów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przeznaczono na ten cel 1.595.392,60 zł brutto. Prace terenowe prowadzone były od 13 sierpnia 2015 do 20 listopada 2015. Dzięki zrealizowanej inwestycji znacznie poprawi się komfort i bezpieczeństwo w  ruchu drogowym i komunikacji pieszych na terenie gminy Chorzele.
W sobotniej uroczystości  wzięli udział: Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Zenon Szczepankowski (Starosta Powiatu Przasnyskiego), Beata Szczepankowska (Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele), Renata Drążewska (Dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich), Krzysztof Milewski (przewodniczący Rady Miejskiej), radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chorzele oraz kierownicy jednostek samorządowych. Nie zabrakło także Anny Gumkowskiej i Jana Dulaka, którzy są właścicielami zabytkowego dworku w Krzynowłodze Wielkiej i zabiegają o jego powrót do świetności.
W sobotni poranek goście zebrali się przed budynkiem Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej. Następnie rozpoczął się przemarsz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z gośćmi i mieszkańcami Krzynowłogi Wielkiej na miejsce przecięcia wstęgi. Krótki opis inwestycji przedstawiła Beata Olber – Pawłowska z Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. Po przecięciu wstęgi inwestycja została uroczyście poświęcona. O podniosły nastrój zadbała Miejska  Młodzieżowa Orkiestra Dęta, za którą goście przemaszerowali  do budynku Zespołu Szkół. Głos zabrała Beata Szczepankowska. Doceniła ona wkład Adama Struzika i złożyła mu podziękowania za sfinansowanie inwestycji oraz troskę, wrażliwość i zaangażowanie w realizację  potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele. Podziękowania otrzymali także: Renata Drążewska, Zenon Szczepankowski, Sylwester Stolarczyk i Elżbieta Tomaszewska.
Goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Adama Struzika, który podkreślił rolę samorządu powiatu w zdobywaniu środków unijnych i szeroko pojmowanym rozwoju północnego Mazowsza. Z kolei Zenon Szczepankowski docenił pracę marszałka, który zabiega o zrównoważony rozwój Mazowsza i owocną współpracę z powiatem przasnyskim oraz gminami z tego terenu.
W czasie uroczystości wystąpił także Zenobiusz Jeliński (sołtys Krzynowłogi Wielkiej). Docenił on pracę Beaty Szczepankowskiej oraz władz samorządu województwa, powiatu oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Goście z ciekawością wysłuchali także prezentacji przygotowanej przez właścicieli zabytkowego dworku mieszczącego się w Krzynowłodze Wielkiej. Anna Gumkowska opowiedziała o planach dotyczących dworku i terenu dookoła niego. Będzie to miejsce, które z pewnością przyciągnie miłośników dawnej architektury i tych, którzy cenią sobie odpoczynek na łonie natury.
Zaplanowano także występ utalentowanych uczniów Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej i niezawodnej jak zwykle Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Sylwestra Stolarczyka. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na herbatę.
 
pozostałe
Powstanie świetlica w Zdziwóju Starym
 
Niedługo mieszkańcy Zdziwója Starego będą mogli korzystać z nowoczesnego budynku świetlicy. To już kolejny tego typu obiekt, jaki zostanie wybudowany z inicjatywy Miasta i Gminy Chorzele. Założenie jest proste: każda wioska powinna mieć swoją przestrzeń do działania. Takim miejscem ma być właśnie świetlica.
 
– Tego typu miejsca są potrzebne w każdej wiosce. Dzięki nim mieszkańcy mają swoje miejsce spotkań. To przestrzeń do wspólnych rozmów, spotykania się różnych grup społecznych i integracji całej wioski – stwierdziła Beata Szczepankowska.
 
W czwartek, 10 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlicy w Zdziwóju Starym. W spotkaniu wzięli udział: Piotr Świrzyński (wykonawca z biura projektowego), Beata Szczepankowska (burmistrz Chorzel), Tomasz Kask (prezes OSP w Zdziwóju Starym) i Józef Sylwestrzak (naczelnik OSP w Zdziwóju Starym).
 
Teraz wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i zezwolenia, wymagane przez przepisy prawa budowlanego. Potrzebne będzie m.in. wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie wszelkich projektów, jakie będą potrzebne aby uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.
Piotr Świrzyński w ramach umowy zobowiązał się do wykonania projektu architektoniczno – konstrukcyjnego oraz projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. Ma też za zadanie przygotować projekt wewnętrznych instalacji monitoringu, komputerowych i alarmowych. Wymagana będzie także szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski oraz szczegółowy przedmiar robót dla poszczególnych branż. 
Chorzele XXI wieku

Nowoczesne, funkcjonalne i przyciągające uwagę – takie ma być centrum Chorzel za kilka lat. Mieszkańcy będą mogli korzystać z amfiteatru, pasaży z częścią usługowo –rekreacyjną, ale także tzw. „inkubatora przedsiębiorczości”. To tylko część planów dotyczących centrum Chorzel.
– Chciałabym stworzyć centrum Chorzel z XXI wieku, które pewnymi elementami nawiązywałoby do kultury kurpiowskiej. Będzie to wizytówka naszego miasta wobec której nie da się przejść obojętnie. Nowy wizerunek Chorzel powinien przyciągać uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców – twierdzi  Beata Szczepankowska, burmistrz Chorzel.
Przy wspólnym stole
Spotkanie w sprawie projektu miejscowego zagospodarowania centrum Chorzel odbyło się pierwszego marca w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy. Przy wspólnym stole zasiedli: Beata Szczepankowska (burmistrz Chorzel), Zenon Szczepankowski (starosta przasnyski), Łukasz Kowalski, Paweł Góra oraz Grzegorz Ziętek (zespół architektoniczno – urbanistyczny), Agnieszka Opalach i Radosław Szydlik (pracownicy Referatu Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele).
Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące projektu. Dziś już wiadomo, że założenia planu są bardzo proste – centrum Chorzel ma być przyjazne i funkcjonalne dla mieszkańców. Planowane w centrum miasta budownictwo wielorodzinne zakłada możliwość zorganizowania różnych usług czy handlu. Chodzi o to aby mądrze połączyć część mieszkalną z usługową, z korzyścią dla wszystkich.
– Zależy mi na tym aby Chorzele były coraz piękniejsze, a przy tym otwarte na potrzeby mieszkańców. Każda ze sfer życia jest ważna, zarówno jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, jak i o sferę handlowo-usługową – stwierdził Zenon Szczepankowski.
Inkubator dla przedsiębiorców
Z myślą o chorzelanach ma powstać tzw. inkubator przedsiębiorczości w centrum miasta. Ułatwi on pracę tym, którzy do tej pory sprzedawali swoje produkty na ulicy, w deszczu czy na mrozie. Inkubator przedsiębiorczości to po prostu organizacja, która wspiera osoby prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach takiego inkubatora powstanie specjalny budynek przeznaczony dla osób zajmujących się handlem. Dodatkowo będą one mogły skorzystać z pomocy w zakresie doradztwa, księgowości i prawa. Tego typu inkubatory działają w kilkudziesięciu miastach Polski. Wspierają one małych i średnich przedsiębiorców, tworząc im warunki przyjazne dla handlu; a w przypadku osób planujących własną działalność – pomagają pozyskiwać pieniądze na rozwój swojej firmy. W ramach inkubatora można np. współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.
Co się zmieni w centrum?
W planach Urzędu Miasta i Gminy jest budowa nowej siedziby Ośrodka Upowszechniania Kultury z krytym amfiteatrem. Ma to być miejsce sobotnich czy niedzielnych spotkań, w czasie których będzie można wysłuchać koncertu np. Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej czy też występów lokalnych artystów. Zgodnie z koncepcją urbanistów, w pobliżu ma powstać park rekreacyjny z tzw. małą architekturą. W upalne dni mieszkańcy będą mieli okazję odpocząć w altance, na ławeczce albo ochłodzić się przy mini fontannie.
Profesjonalny zespół pracuje nad planami nowoczesnego centrum na miarę XXI wieku. Architekci i urbaniści tworzący plan, chcą jednocześnie nawiązać pewnymi elementami zabudowy do kurpiowszczyzny (np. elementy drewniane). Ma to być „złoty środek” pomiędzy nowoczesnością a tradycją. Uroku z pewnością doda soczysta zieleń zręcznie wkomponowana w elementy nowoczesnej zabudowy. Z myślą o mieszkańcach planowany jest specjalny pasaż ze szklanym zadaszeniem (z częścią usługowo – rekreacyjną).
Będzie bezpieczniej…
Urbaniści zaproponowali utworzenie nowych dróg i rond. Dzięki temu poruszanie się po mieście będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze. Miasto i Gmina Chorzele starać się będzie o zgodę i wsparcie przy utworzeniu dwóch nowych rond. Pierwsze z nich ma powstać na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Zarębską, kolejne zaś dotyczy ul. Grunwaldzkiej i ul. Witosa. Tego typu rozwiązania sprawdzają się między innymi w Przasnyszu czy Ostrołęce. W przypadku Chorzel ronda pomogą spowolnić ruch w centrum miasta, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo.  Projektowane są też nowe drogi, po to aby odciążyć istniejącą już sieć dróg miejskich i ułatwić poruszanie się kierowców.
Mieszkańcy mają głos!
Trwają prace zespołu architektoniczno – urbanistycznego. Specjaliści przygotowują wizualizację, która będzie dostępna dla mieszkańców miasta i gminy Chorzele. Każdy będzie miał okazję zobaczyć z bliska plany miejscowego zagospodarowania dla terenu skoncentrowanego centrum miasta.
W wyznaczonym przez urząd terminie zostanie zorganizowane spotkanie dla mieszkańców. Odbędzie się ono w formie publicznej dyskusji nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Głosy i opinie mieszkańców mają znaczenie i są brane pod uwagę podczas prac zespołu architektoniczno – urbanistycznego. Ostateczną decyzję podejmą radni podczas sesji na której uchwalany będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wizytówka pełna wdzięku

Wizytówka pełna wdzięku

Urokliwi, stylowi, z błyskiem w oczach – tak prezentują się młodzi muzycy z Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chorzelach. Z początku mało znani, dziś rozpoznawalni w całym powiecie. Rozwijają się w błyskawicznym tempie. Takiej wizytówki Chorzel można tylko pozazdrościć.

 

Wchodzą na scenę. Widać ich z daleka. Lśniące instrumenty, perfekcyjnie skrojone stroje dopięte na ostatni guzik. Wszystkie oczy skierowane są na nich. Wzrok przyciąga mała klarnecistka Amelka Pietrzak. Ma dopiero osiem lat, ale gra jakby ćwiczyła drugie tyle. Nazywana jest w orkiestrze „naszą gwiazdeczką”. Niedaleko niej siedzą najstarsi członkowie: Andrzej Rzeżuchowski i Andrzej Nieliwodzki, którzy zaczynali swoją grę podobnie jak Amelka – przed laty w dawnej chorzelskiej orkiestrze. To właśnie oni zgłosili się na próbę kiedy usłyszeli jeden z pierwszych występów orkiestry pod batutą kapelmistrza Sylwestra Stolarczyka. Na chwilę przed występem wszyscy z uwagą i skupieniem patrzą na kapelmistrza. Ten podnosi buławę i delikatnie otwiera usta. Raz! Dwa! Trzy! I płynie już dźwięczna muzyka… Słuchacze są zachwyceni. Niektórzy robią zdjęcia, inni przytupują albo nucą pod nosem. Orkiestra gra z niezwykłą lekkością i finezją. Młodzi muzycy przypominają dźwięczne ptaki, która bawią się swoją grą. Taki efekt trzeba było jednak wypracować podczas wielogodzinnych prób w zaciszu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

Na czele takiego sukcesu stoi młody, zdolny i ambitny mężczyzna – Sylwester Stolarczyk. To kapelmistrz jakich mało. Swoim zapałem zaraził kilkadziesiąt osób z miasta i gminy Chorzele. Dzięki niemu tutejsza orkiestra przyciąga osoby w różnym wieku. Wszystkich łączy miłość do muzyki.

Mam 26 lat i pochodzę z Rostkowa. Ukończyłem studia licencjackie i staram się zdobyć tytuł magistra. Uczęszczam także na podyplomowe studia z pedagogiki.  Zamiłowanie do muzyki odziedziczyłem w genach, ponieważ mój śp. dziadziuś był długoletnim organistą. Następcą dziadka był mój śp. cioteczny brat Krzysztof. Teraz to właśnie ja pełnię funkcję organisty w parafii Krzynowłoga Mała. Jestem też kapelmistrzem orkiestry w Chorzelach – opowiada Sylwester.

Kapelmistrz wspomina początki działalności.

– Prace nad stworzeniem orkiestry ruszyły z końcem października 2013 roku. W pierwszym składzie było jedenastu członków. Już po dwóch miesiącach zagraliśmy dwie kolędy na uroczystej sesji w Chorzelach. Wiedzieliśmy, że słuchacze pokładają w nas duże nadzieje. Rok później dołączyło do nas kilkanaście osób i dziś w składzie jest 28 grających – dodaje Sylwester.

Najmłodsza w orkiestrze jest Amelka Pietrzak, nazywana przez wszystkich „naszą gwiazdeczką”. Najstarsi są dwaj Andrzeje:  Rzeżuchowski i Nieliwodzki.

– Pana Nieliwodzkiego zawsze stawiam dzieciakom i młodzieży jako wzór do naśladowania. Stawia się na próby niezawodnie przed czasem. Szanuje słowo kapelmistrza i dyscyplinę w orkiestrze, mimo że jest najstarszy i mógłby mieć najwięcej do powiedzenia. Jestem bardzo dumny z wszystkich członów orkiestry. To bardzo zdolni i ambitni ludzie, na których można polegać. Wiele im zawdzięczam. Tworzymy zgrany zespół i szybko się rozwijamy – dodaje kapelmistrz.

Sylwester wyjaśnia, że większość w orkiestrze stanowią dzieci i młodzież. Stąd też nazwa: Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Chorzelach. W zeszłym roku udało się wprowadzić do orkiestry sekcję puzonu, zaś w tym roku kapelmistrz pracuje nad sekcją fletu poprzecznego.

– Od nowego roku został zwiększony mój czas pracy. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić muzykom orkiestry. Wprowadziłem także podział na sekcję, co zaowocowało w rozwoju  i szybszym zwiększaniu repertuaru. W naszym repertuarze są zarówno utwory rozrywkowe, patriotyczne, kościelne jak i pogrzebowe. W tym roku stawiamy na rozwój w sferze rozrywkowo-koncertowej. Wprowadzamy również repertuar z wokalem, gdzie orkiestra pełni funkcję akompaniamentu – opowiada muzyk.

Sylwester kieruje też wiele ciepłych słów w kierunku władz miasta.

– Dzięki Pani Beacie Szczepankowskiej i Radzie Miasta posiadamy duży budżet, dlatego zakupiliśmy znaczną ilość nowych instrumentów i przeprowadziliśmy naprawę nieco starszych. To oczywiście wpływa na brzmienie orkiestry oraz możliwości naboru nowych członków.
W związku z tym korzystając z okazji ogłaszam nabór i zachęcam chętnych do zapisywania się do naszej orkiestry – dodaje.

Kapelmistrz zaznacza, że o prezencję orkiestry dba Beata Szczepankowska.

– Wygląd i prezentację orkiestry zawdzięczamy Pani Beacie Szczepankowskiej. W minionym roku zostały zakupione mundury dla całej orkiestry. W tym roku w budżecie uwzględniono zakup butów dla dziewcząt. Jest to już w trakcie realizacji. Każda z naszych kobiet otrzyma piękne, białe, sznurowane kozaki na małym obcasie. Dzięki temu nasz wygląd zostanie dopięty na ostatni guzik – twierdzi Sylwester.

Pierwszy sukces orkiestra odniosła podczas przeglądu w Kurzętniku. Tam chorzelanie zachwycili widzów i innych muzyków biorących udział w spotkaniu. Słuchacze byli pod wrażeniem koncertowego brzmienia, ale także nienagannej prezencji pasjonatów z Chorzel. Także i w tym roku orkiestra ma przed sobą sporo pracy. Chorzelanie przygotowują się do festiwalu w Kurzętniku, Dzietrzkowicach oraz na Litwie. Czeka ich także oprawa różnych uroczystości miejsko-gminnych.

Burmistrz Beata Szczepankowska mówi o kapelmistrzu „ to nasz dar z Nieba”.

– Miałem propozycje prowadzenia innych orkiestr, ale odmawiałem. Orkiestra w Chorzelach

daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ stworzyłem ją od podstaw.  Klimat jaki tutaj panuje jest bardzo rodzinny. Jesteśmy zgraną grupą. Działamy zgodnie z zasadą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Doświadczyłem tego w ostatnim czasie. Wiele zawdzięczam rodzicom i dorosłym członkom,  którzy bardzo angażują się w życie orkiestry. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Pani Burmistrz. To ona dała nam wsparcie i dba o współpracę – wyznaje kapelmistrz.

Sylwester oddaje orkiestrze wiele serca. Z sentymentem wspomina swojego pierwszego nauczyciela. Był nim Kazimierz Makowski z Przasnysza.

– Mając 14 lat podjąłem naukę w Państwowej Szkole Muzycznej  I i II stopnia w Mławie, w klasie organów. Później ukończyłem studia organistowskie w Warszawie przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zdobyłem umiejętności prowadzenia chórów i zespołów oraz dyrygenturę. Uczęszczam na kursy kapelmistrzów i tamburmajorów w Nowym Sączu, gdzie zdobyłem umiejętność grania na każdym instrumencie dętym.  Dzięki temu sam uczę gry na każdym instrumencie w orkiestrze. Umiejętność we władaniu buławą  zdobyłem na kursie tamburmajorów w Dzietrzkowicach. Tam uczyłem się pod okiem mistrzowskim okiem Mirosława Chilmanowicza, byłego tamburmajora Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. Józefa Wybickiego w Warszawie – dodaje Sylwester.

​Nagrodzeni za swoją wiedzę

W czwartek 10 marca odbył się gminny finał ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział uczniowie z różnych szkół gminy Chorzele.
W komisji konkursowej zasiedli: Zbigniew Szewczak i Olga Król (KPSP w Przasnyszu), Janusz Nidzgorski i Wioleta Piórkowska. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Najlepszych zakwalifikowano do finału ogólnopolskiego. Pierwszą częścią konkursu był egzamin pisemny. Najlepszy wynik w  kategorii szkół podstawowych osiągnęli: Jakub Danelski (Poścień Wieś), Alicja Antosiak (Duczymin) i Sebastian Panuś (Chorzele).W kategorii szkół gimnazjalnych najwięcej punktów zdobyli: Dominik Kulasik (Zaręby), Ewelina Domańska (Zaręby), Mateusz Deptuła (Zaręby), Sandra Siejka (Chorzele) i Martyna Kołakowska (Chorzele). Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszy wynik osiągnęli: Mateusz Dzieżyk (Chorzele), Kacper Budkiewicz (Chorzele) i Adam Olender (Chorzele).
W wyniku rozgrywek finałowych przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Wśród uczniów szkół podstawowych nagrodzeni zostali: Alicja Antosiak (I miejsce), Jakub Danelski (II miejsce) i Sebastian Panuś (III miejsce). W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyli: Sandra Siejka (I miejsce), Dominik Kulasik (II miejsce) i Ewelina Domańska (III miejsce). W grupie szkół ponadgimnazjalnych zwycięzcami zostali: Mateusz Dzieżyk (I miejsce), Kacper Budkiewicz (II miejsce) i Adam Olender (III miejsce). Nagrody i medale wręczała Beata Szczepankowska wraz z organizatorami konkursu.
pozostałe
Spotkanie koła PZW nr 68
W niedzielny poranek, 28 lutego odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Wędkarskiego nr 68 w Chorzelach. W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Jastrzębski (prezes), Zdzisław Szacherski (reprezentant zarządu okręgu), Beata Szczepankowska (burmistrz Chorzel), Krzysztof Milewski (przewodniczący Rady Miejskiej), Dariusz Simiński (zastępca komendanta policji w Chorzelach), Janusz Nidzgorski (przewodniczący zebrania) oraz członkowie koła.
Do koła należą obecnie 144 osoby, w tym 3 kobiety. W minionym roku członkowie zorganizowali zawody dla mieszkańców, między innymi podczas Dni Chorzel. Koło aktywnie działa także w kwestii zarybiania i ochrony wód. Zajmowała się tym Społeczna Straż Rybacka w Chorzelach. Pomocą służył także komendant Społecznej Straży Rybackiej w Przasnyszu. Prace prowadzili: Cezary Kuczyński, Jacek Tadra, Marcin Kąkiel, Andrzej Zając, Paweł Piórkowski i Przemysław Piórkowski.
W minionym roku organizowane były także konkursy z myślą o młodzieży. W pierwszym z nich pt. „Wiosna nad wodami Miasta i Gminy Chorzele” wzięło udział 89 prac z pięciu placówek. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych (6-9 lat, 11-13 lat). Część prac została przesłana do Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
Na drugi z konkursów pt. „Wędkarz w oczach dziecka” wpłynęło 108 prac z sześciu placówek. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych. Przyznano nagrody za trzy najlepsze rysunki w każdej z kategorii. Fundatorami byli: UOK w Chorzelach oraz zarząd koła.
W nadchodzącym roku planowane jest mi.in. przeprowadzenie zarybiania zbiornika w Chorzelach (karaś pospolity i karp kroczek). W planach jest także organizacja Tygodnia Czystości Wód, sprzątanie brzegów wód zbiorników przydzielonych dla koła i udział w zarybianiu z funduszy własnych koła. Dodatkowo organizowane będą zawody wędkarskie pomiędzy kołami, konkursy plastyczne o tematyce wędkarskiej, ochronie wód i środowiska naturalnego.
W czasie spotkania wręczono podziękowania dla osób angażujących się w działalność koła. Otrzymała je m.in. Beata Szczepankowska, Zenon Szczepankowski oraz Krzysztof Milewski. 
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2021
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 56...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2021
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska ogłasza konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną 2021" dla dzieciaków z terenu naszej gminy! 🐥🐰🌷 Zapraszamy do udziału i udostępniania konkursu, zwłaszcza nasze Przedszkol...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2021
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB Nr 34...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2021
Uwaga, tymczasowa organizacja ruchu na przejeździe kolejowym na przecięciu z drogą Olszewka-Poścień. Firma Domost Sp. z o.o., w zawiązku z pracami remontowymi linii kolejowej nr 35 Ostrołeka - Chorzele, informuje o czasowej zmianie organizacji r...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2021
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2021
Sołectwo #Dzierzęga #Nadbory ❤ ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.03.2021
Alarm bombowy w Przedszkolu fałszywy. Procedury wdrożono szybko i skutecznie. Informujemy, że Przedszkole Samorządowe w Chorzelach otrzymało dziś o godzinie 8.33 wiadomość email o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Przedszkola....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.03.2021
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodzicó...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.03.2021
Szanowni Mieszkańcy! W związku z tym, że nasza Gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” i bierze udział w...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  02.03.2021
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2021
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 56...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2021
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska ogłasza konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną 2021" dla dzieciaków z terenu naszej gminy! 🐥🐰🌷 Zapraszamy do udziału i udostępniania konkursu, zwłaszcza nasze Przedszkol...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2021
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB Nr 34...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2021
Uwaga, tymczasowa organizacja ruchu na przejeździe kolejowym na przecięciu z drogą Olszewka-Poścień. Firma Domost Sp. z o.o., w zawiązku z pracami remontowymi linii kolejowej nr 35 Ostrołeka - Chorzele, informuje o czasowej zmianie organizacji r...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2021
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2021
Sołectwo #Dzierzęga #Nadbory ❤ ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.03.2021
Alarm bombowy w Przedszkolu fałszywy. Procedury wdrożono szybko i skutecznie. Informujemy, że Przedszkole Samorządowe w Chorzelach otrzymało dziś o godzinie 8.33 wiadomość email o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Przedszkola....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.03.2021
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodzicó...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.03.2021
Szanowni Mieszkańcy! W związku z tym, że nasza Gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” i bierze udział w...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  02.03.2021
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.02.2021
Gmina Chorzele ponownie rusza z Programem zajęć sportowo-rekreacyjnych.Wniosek Gminy Chorzele do Ministerstwa Sportu ponownie zakwalifikował się i uzyskał dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu.        ...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
rodzina 500+
100 lecie
bip
informacje dla rolników
wybory
podatki
kultura
pomoc prawna
portal mapowy
Konsultacje PGNiG dla mieszkanców Miasta i Gminy Chorzele ||| INFORMACJA O KORONAWIRUSIE ||| Zwrot podatku akcyzowego ||| Wywiad z Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. ||| 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.