drzewa, ambona myśliwska

Terminy polowań zbiorowych

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji, pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie – obwieszczenie – pobierz plik (pdf, 32KB)

MRiRW informuje o trwającej akcji identyfikacji i liczenia dzików, która ma związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się ASF.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło na podstawie umowy Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (ITWL) realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych technologii.

Ze względu na potencjalne kierunkowe rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń obszar wytypowany do liczenia populacji dzików w ramach ww. zadania obejmuje obwody łowieckie zlokalizowane w woj. łódzkim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim w następujących powiatach (wraz z orientacyjnymi terminami oblotów):

  • powiat makowski – listopad
  • powiat przasnyski – listopad

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność